Cara efektif untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup adalah memberi kemudahan pada orang lain, yaitu dengan berinfaq. Infaq merupakan salah satu ibadah sosial yang utama. Sebab, selain bermanfaat langsung bagi orang lain yang mengalami kesulitan ekonomi, berinfaq tidak akan mengurangi harta, malah akan semakin bertambah.

Allah Ta’ala berfirman, “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)